top of page

Vandring

Sju vandringsleder slingrar sig genom naturreservatets jordbruks- och kulturlandskap, utmed stränder och upp till bergets högsta topp.

Ett urval av våra leder:

  • Lilla Gålöslingan längd 6,5 kilometer (grön markering).

  • Stora Gålöslingan längd 11,7 kilometer (röd markering).

  • Gålö fornstig längd 3,8 kilometer (orange markering).

  • Havtornsuddsslingan längd 4,5 kilometer (blå markering).

  • Stegsholmsrundan längd 3,3 kilometer (orange markering).

bottom of page