Ediths stig

Äta blåstång – kan man göra det? Vill du veta varför blåstången är Östersjöns livräddare och vad du kan göra för att få havet att må bättre? Hjälp gärna till att ta bort fintrådiga alger från stenarna. Då kan blåstången fästa lättare och växa sig stor. Använd borsten som är gömd i träden…

Här kan du också få reda på massor av spännande historia om Edith som var hemlös i Stockholm på 1800-talet och som fick flytta hit till Gålö. Läs hennes brev så får du veta mer. Brevet finns i Ediths brev-kista, se på kartan var den är nedgrävd. Skriv ditt brev till framtidens barn och lägg i kistan, du är nu en del av Gålös historia och framtid. Passera också Snus-Ljunglöfs stuga, du måste leta efter husruinen. Ställ dig i hans vardagsrum och fundera över hur det var att vara snustillverkare.

Utbildningsmaterial för skolor
Skärgårdsstiftelsen vill att barn och unga ska få upptäcka, uppleva och ta del av den unika skärgården och förstå att det är något som tillhör alla och som vi alla måste bry oss om.

Utbildningsplatsen består av en naturstig med olika aktiviteter. Besök skärgården för en dag med eleverna och arbeta sedan vidare med upplevelser, upptäckter och insikter på skolan efter besöket.