top of page

Bokningsvillkor

Gålö Havsbad

Dessa allmänna villkor gäller under förutsättning att de bilagts bekräftelsen av beställningen
eller det på annat sätt överenskommits mellan parterna att dessa allmänna villkor skall gälla.

 

1. Allmänt

Incheckning för stugor sker från 15.00, utcheckning senast 11.00.

För campingtomt är incheckning från 13.00, utcheckning senast 13.00.
Vi förbehåller oss rätten att flytta er till likvärdigt boende.

 

2. Åldergräns för bokning

För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 20 år. Legitimation kan komma att krävas vid incheckning. Uppfyllande av åldergräns är ett krav för att få tillträde till boendet.

 

3. Våra skyldigheter

Om vi inte tillhandahåller stugan/campingtomten i utlovat skick och inte kan erbjuda er ett likvärdigt objekt har ni rätten att säga upp avtalet. Synpunkter skall lämnas omedelbart, dock senast 18.00 vid dygnsuthyrning alt. påföljande dag kl. 10.00 vid längre vistelse.

 

4. Era skyldigheter samt ordningsregler

Ni ansvarar för att läsa igenom bokningsbekräftelsen och säkerhetsställa att datum samt hyresobjekt stämmer.
Ni skall vårda hyresobjektet väl och följa de bestämmelser som gäller. Eventuella skador som uppkommer på hyresobjekt eller inventarier är ni ersättningsskyldiga för.
Brott mot ordningsreglerna innebär att vi har rätt att avvisa er från området och hyresbeloppet återbetalas ej.
Ni får ej övernatta fler personer än vad som angavs vid bokningstillfället.

Stugan skall städas enligt instruktion innan avresa. Sker ej detta kommer städning utföras på er bekostnad.

Slutstädning kan förbeställas innan avresa.
Rökning är förbjuden inomhus.
Vissa av våra stugor är det tillåtet med husdjur.

 

5. Bokning/Betalning

Vid kortbetalning debiteras kortet direkt.

Alla priser på hemsidan och i vår onlinebokning är inklusive mervärdesskatt.

Bokningen är bindande så snart den är bekräftad eller bokningsavgift/förskottsavgift är erlagd. Sker inte detta har vi rätt att stryka er bokning

Vid bokningstillfället skall bokningsavgift samt en förskottsbetalning erläggas, ert kort debiteras direkt vid bokningstillfället . Beloppet räknas av från hyran. Datum samt belopp finns angivet på fakturan. Resterande belopp skall vara oss tillhanda senast 40 dagar innan ankomst. 

Om bokning sker mindre än 40 dagar innan ankomst skall hela beloppet betalas vid bokningstillfället om inget annat avtalats.
Sker inte slutbetalningen räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

 

6. Avbokningsregler

Du kan avboka muntligt eller skriftligt. Om ni inte har tecknat avbeställningsskydd sker ingen återbetalning. Sker ingen avbeställning och det bokade objektet inte tas i anspråk av gästen har campingplatsen rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för bokningen. Ändringar som innebär annan tidpunkt eller objekt är att betrakta som avbeställning och ny bokning.

 

7. Avbeställningsskydd

Avbeställningsskydd i olika nivåer
Vid bokningstillfället kan ni köpa ett avbeställningsskydd. Vi erbjuder avbeställningsskydd i olika nivåer både för oförutsedda händelser och så att ni ska kunna ändra era planer. Ni kan även välja att avstå avbeställningsskydd, då återbetalas inget vid avbokning. 

 


Avbeställningsskydd - Bas

Med bas innebär det att ni har rätt att avboka fram till 12.00 dagen innan ankomst i följande fall:

- Dödsfall, allvarlig sjukdom eller olycksfall som drabbar er själv, maka, sambo, familj eller medresenär.

- Olycka som står utanför er kontroll såsom omfattande brand, översvämning i bostad el dyl.

Ni måste kunna styrka ert förhinder med läkarintyg, myndighet eller försäkringsbolag.
 

Avbeställningsskydd – Standard
Med standard innebär det att ni kan avboka oavsett orsak fram till 30 dagar före er ankomst. 1 fri ombokning kan göras fram till 30 dagar före er ankomst. Fram till 12.00 dagen innan ankomst kan ni om eller avboka på samma premisser som avbeställningsskydd Bas.

Vid avbokning återbetalas hela beloppet minus kostnaden för avbeställningsskyddet och en administrativ avgift på 99:-.

 

Avbeställningsskydd- Premium
Med premium innebär det att ni kan avboka oavsett orsak fram till 7 dagar före er ankomstdag. 1 fri ombokning kan göras fram till 7 dagar före er ankomst.

Fram till 12.00 dagen innan ankomstdagen kan ni om eller avboka på samma premisser som avbeställningsskydd Bas.

Vid avbokning återbetalas hela beloppet minus kostnaden för avbeställningsskyddet och en administrativ avgift på 99:-.

 


Om ni inte har tecknat avbeställningsskydd sker ingen återbetalning.

Avbeställningsskydd kan ej tecknas vid hyra av Fest/konferenslokal eller gruppbokningar.

bottom of page